Cesar lingewaardParkinsonnet

Thuis in bewegen

Kosten en vergoedingen

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Wanneer u meer behandelingen gebruikt dan er vergoed worden, dan dient u deze behandelingen zelf te betalen. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd:

 • Individuele zitting oefentherapie in praktijk: € 31,00
 • Individuele zitting oefentherapie aan huis: € 43,00
 • Screening: € 12,00
 • Screening aan huis: € 20,00
 • Screening en intake en onderzoek: € 31,00
 • Screening en intake en onderzoek aan huis: € 43,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing: € 39,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis: € 50,00
 • Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (aanvraag door verwijzer): € 45,00
 • Telefonische zitting: € 10,00
 • Lange zitting complexe zorg: € 41,00
 • Lange zitting complexe zorg aan huis: € 53,00
Wanneer een afspraak niet tijdig wordt gewijzigd of geannuleerd, d.w.z. één dag van tevoren, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.


Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Bij de dekking voor oefentherapie wordt in de basisverzekering onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen oefentherapie gedekt worden door de basisverzekering, met als mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 niet het gewenste resultaat hebben. Als er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden vergoed. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.
Volwassenen
Uit de basisverzekering wordt oefentherapie voor niet-chronische aandoeningen niet vergoed. Er is alleen een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket.
Chronische aandoeningen vernoemd op de "lijst Borst"
Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel oefentherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Hiervoor is altijd een verwijzing nodig! De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst moet u zelf betalen of komen uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket. Let op: Deze lijst is in 2012 ingekort. Het kan dus zijn dat een aandoening die voorheen op de lijst stond er nu niet meer op voorkomt! Voor de chronische lijst klikt u op deze link: lijst Borst
Sluit een passende aanvullende verzekering af
Het is belangrijk dat u een passende aanvullende verzekering afsluit, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Voor een overzicht van de vergoedingen per pakket klinkt u op deze link: Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars.

Bron: vvocm.nl, independer.nl